att1

 

1. Modernizacja linii kolejowej E-65 Warszawa-Gdynia na odcinku od km 287,700 ( na szlaku Szymankowo-Lisewo) do km 315,700 ( na szlaku Pszczółki-Pruszcz Gdański) objętym obszarem Lokalnego Centrum Sterowania w Tczewie w ramach projektu FS 2005/PL/16/C/PT/001 Modernizacja linii kolejowej E-65, odcinek Warszawa-Gdynia, Etap II

 

2. Modernizacja linii kolejowej E-65, odcinek Warszawa-Gdynia, Etap II

 

3. Budowa Zachodniej Obwodnicy Miasta Poznania w ciągu S-11 na odcinku Złotkowo – Autostrada A2(Głuchowo)- Etap I dł. 14,2 km

 

4. Projekt i rozbudowa drogi nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Piotrków Trybunalski – Rawa Mazowiecka od km 324+772 do km 386+000

 

5. Wykonanie robót budowlanych dla budowy nowych skrzyżowań dwupoziomowych – likwidacja przejazdów w poziomie szyn w obszarze LCS Nasielsk – Zadanie nr 9

 

6. Wykonanie robót budowlanych dla budowy nowych skrzyżowań dwupoziomowych – likwidacja przejazdów w poziomie szyn w obszarze LCS Nasielsk – Zadanie nr 7

 

7. Wykonanie robót budowlanych dla budowy nowych skrzyżowań dwupoziomowych – likwidacja przejazdów w poziomie szyn w obszarze LCS Nasielsk- Zadanie nr 5

 

8. Budowa wiaduktów w ciągu dróg i linii kolejowych kolidujących z budową obwodnicy miasta Jarosławia

 

10. Budowa skrzyżowania różnopoziomowego w km 308,422 w miejscowości Skowarcz, znajdującego się w obszarze Lokalnego Centrum Starowania Tczew w ramach projektu FS Nr 2005/PL/16/C/PT/001 Modernizacja linii kolejowej E 65, odcinek Warszawa-Gdynia, Etap II

 

11. Wykonanie robót budowlanych modernizacji infrastruktury kolejowej stacji i szlaków w obszarze LCS Ciechanów, ocinek Ciechanów-Mława od km 99,450 do km 131,100 LOT A – stacje : Konopki, Mława.LOT B- szlaki: Ciechanów-konopki, Konopki- Mława w ramach Projektu ” Modernizacja linii kolejowej E 65/CE65 na odcinku Warszawa-Gdynia-obszar LCS Ciechanów”

 

12. Wykonanie robót budowlanych zwiazanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Warszawa -modernizacja ciągu ulic Marsa- Żołnierska na odcinku węzeł Marsa- granica miasta – ETAP I

 

13. Wykonanie robót budowlanych w obszarze LCS Gdynia: LOT A-stacje, LOT B- szlaki w ramach Projektu : nr 7.1-1.2 Modernizacja linii kolejowej E65/C-E 65 na odcinku Warszawa-Gdynia – obszar LCS Gdańsk, LCS Gdynia

 

14. Wykonanie robót budowlanych w obszarze LCS Gdańsk: LOT 1- stacje, LOT B- szlaki, w ramach projektu nr 7.1-1.2 ” Modernizacja linii kolejowej E65/C-E 65 na odcinku Warszawa- Gdynia- obszar LCS Gdańsk, LCS Gdynia

 

15. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej Kraków-Medyka- granica państwa na odcinku Tarnów-Dębica w km 80,200-111,500 w ramach Projektu ” Modernizacja linii kolejowej E30/C-E 30, odcinek Kraków-Rzeszów, etap III”

 

16. Roboty budowlane podstawowe liniowe na odcinku Wrocław-Grabiszyn- Skokowa i Żmigród- granica woj. Dolnośląskiego w ramach projektu POIiŚ 7.1-4 „Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław-Poznań, Etap II- odcinek Wrocław-granica woj. dolnośląskiego”

 

17. Wykonanie robót budowlanych modernizacji linii 9 na odcinku od km 236,920 do km 287,700 objętym obszarem Lokalnego Centrum Sterowania z siedzibą w Malborku

 

18. Modernizacja linii kolejowej Warszawa -Łódź , etap II, Lot B2- odcinek Łódź Widzew- Łódź Fabryczna ze stacją Łódź Fabryczna oraz budową części podziemnej dworca Łódź Fabryczna przeznaczonej dla odprawy i przyjęć pociągów oraz obsługi podróżnych. Przebudowa układu drogowego i infrastruktury wokół multimodalnego dworca Łódź Fabryczna- budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego nad i pod ul. Węglową.

 

19. Budowa mostu na rzece Skawie w miejscowości Maków Podhalański w km 43+721 w ciągu drogi krajowej nr 28

 

 

20. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej Kraków-Medyka- granica państwa na odcinku Podłęże- Bochnia w km 16,000-39,000 w ramach Projektu ” Modernizacja linii kolejowej E30/C-E 30, odcinek Kraków-Rzeszów, etap III”

 

21. Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych dla budowy mostu przez Nysę Łużycką w ramach projektu POIiŚ 7.1-13 „Modernizacja linii kolejowej E30, etap II, odcinek Bielawa Dolna- Horka: budowa mostu przez Nysę Łużycką oraz elektryfikacja

 

22. Budowa nowych skrzyżowań dwupoziomowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obszarze LCS Działdowo obejmujących: wiadukt kolejowy w km 142,595; drogi objazdowe w km 143,196 i w km 144,116; wiadukt kolejowy w km 144,703; wiadukt kolejowy w km 146,011; w ramach projektu POIiŚ 7.1-41 „Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa-Gdynia – obszar LCS Działdowo – PRZETARG 2C”

 

Copyright ©2012 - 2024 Intercor