k1

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych „ INTERCOR „ Sp. z o.o. działa na rynku od 1990 roku. Firma wywodząca się ze środowiska studenckiego, przejęła jego cechy tj. kreatywność, dynamikę działania, umiejętność podejmowania ryzyka. Początkowo działalność firmy ograniczała się jedynie do wykonywania usług antykorozyjnych oraz drobnych robót wykończeniowych i skoncentrowała się na rynku lokalnym. Dynamiczny rozwój firmy pozwolił nam na rozszerzenie działalności na teren całego kraju, kilkakrotny wzrost zatrudnienia oraz rozszerzenie pakietu świadczonych usług. Dziś Przedsiębiorstwo Usług Technicznych „INTERCOR” Sp. z o.o. to firma posiadająca w swojej ofercie kompleksowe wykonawstwo oraz remonty, mostów i wiaduktów drogowych i kolejowych, jedno i wielo przęsłowych, łukowych, kratowych, estakad, kładek dla pieszych oraz obiektów specjalnych. Powiększając doświadczenie, podnosząc umiejętności pracowników oraz współpracując z firmami wprowadzającymi na nasz rynek budowlany nowe technologie i materiały, stajemy się firmą mogącą w dziedzinie budownictwa mostowego sprostać najtrudniejszym zadaniom i wymaganiom stawianym przez inwestora. Wykwalifikowana kadra, specjalistyczny sprzęt, zdobyte doświadczenie, krótkie terminy realizacji i pewność wykonania to atuty, które pozwoliły na ugruntowanie naszej pozycji oraz wiarygodności na specyficznym rynku budownictwa mostowego. Przedstawiając naszą firmę wierzymy, że wzajemna współpraca będzie zadowalająca dla każdej ze stron.

Copyright ©2012 - 2024 Intercor